Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Cảm biến rung CTC cho hệ thống thử tải động cơ

Cảm biến rung CTC cho hệ thống thử tải động cơ

Model: AC292 SERIES
Xuất xứ:
CTC

Dự án 2012 – 2013: Cung cấp và lắp đặt cảm biến rung CTC cho hệ thống thử tải động cơ Vietsovpetro.

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp