Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

Phòng thí nghiệm Logistics

Phòng thí nghiệm Logistics

 
 
Bộ thí nghiệm mô hình mô phỏng Smart Logistic 4.0
 • Hệ thống đào tạo cho người học kiến thức kiểm soát, điều khiển nhà máy thông minh sử dụng các thiết bị thông minh như (camera, cảm biến, thẻ RFID…). 
 • Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu thời gian thực thu được qua mạng tự động.
 
 
 
 
 
Bộ thí nghiệm đào tạo hệ thống RFID logistic và kho hàng tự động
 • Logistic trong công nghiệp từ các quy trình kho hàng, nguồn cung nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa sử dụng các thiết bị thông minh (PLC / RFID / USN / HMI) và các thiết bị cảm biến, hệ thống cơ khí. 
 • Được điều khiển, giám sát qua máy tính và hệ thống HMI.
 
 
 
 
 
Bộ thí nghiệm hệ thống logistic
 • Đào tạo về một quá trình xử lý chuỗi cung ứng và nhà kho, sắp xếp hàng hóa. 
 • Sử dụng các thiết bị như RFID, FIFO, đọc dữ liệu ma trận code.
 • Sử dụng phần mềm Ciros, PLC điều khiển hệ thống.
   
 
 
 
 
 
Bộ thí nghiệm nhà kho thông minh
 • Đào tạo quản lý kho và tự động hóa trong các khâu hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng trong công nghiệp với các quy trình (kho lưu trữ, xử lý nguyên liệu, phân phối sắp xếp hàng hóa, quản lý thông tin, kiểm tra chất lượng). 
 • Hệ thống được tích hợp PLC cho lập trình HMI cho giám sát, tương tác với hệ thống hoặc thẻ RFID để quản lý thông minh...
 
 
 
 
 
Bộ thí nghiệm hệ thống kho lưu trữ tự động ASRS
 • Bộ thí nghiệm lưu trữ hàng hóa tự động được ứng dụng trong các kho hàng hóa. 
 • Sử dụng một cánh tay có thể tháo dỡ, hàng hóa và di chuyển chúng.
 • Có màn hình HMI cho giám sát các quy trình và thực hiện một số thao tác trong hệ thống ASRS.
 
 
 
 
 
Robot cho logistic
 • Ứng dụng trong nghiên cứu, học tập các dự án về sắp xếp, di chuyển…hàng hóa đến các nhà kho và vị trí chỉ định.
 • Một số chủ đề có thể học với robot
  - Học về xử lý ảnh
  - Các kỹ thuật với cảm biến thông minh
  - Điều khiển quá trình sắp xếp, vận chuyển
  - Định vị
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện