Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG TÍN HIỆU Y SINH

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG TÍN HIỆU Y SINH

 

 

Hệ thống đo và thu thập dữ liệu sinh trắc


 
 

Bộ thí nghiệm ECG với thiết bị giám sát nhịp đập tim


 

 

Bộ mô phỏng 12 điện cực ECG 


 
 

Bộ thí nghiệm giám sát tần số hô hấp


 

 

Bộ thí nghiệm về máy ghi điện đồ cơ


 
 

Bộ thí nghiệm ghi điện não đồ


 

 

Bộ thí nghiệm Tâm Âm Kí


 
 

Bộ thí nghiệm thiết bị đo huyết áp


 

 

Bộ thí nghiệm  ECG


 

 

Bộ thí nghiệm với dạng sóng điện tâm độ


 

 

Bộ thí nghiệm về thiết bị trợ tim


 

 

Bộ thí nghiệm  theo dõi rối loạn nhịp tim


 

 

Bộ thí nghiệm thiết bị theo dõi tình trạng bệnh nhân


 
 

Bộ thí nghiệm thiết bị ghi dao động Doppler 


 
 

Thí nghiệm nghiên cứu sóng siêu âm với mắt giả

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp