Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÀN

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÀN

 

 

 

Cabin hàn, và các loại máy hàn Arc, Tig, Mig, CO2, đa năng, …


 

 
Phòng thí nghiệm mô phỏng hàn

 

 
Robot hàn dùng trong thí nghiệm

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp