Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Phần mềm mô phỏng các hệ thống trên xe Ô tô

Phần mềm mô phỏng các hệ thống trên xe Ô tô

  • Lý thuyết về các bộ phận trong xe ô tô
  • Bài tập về vận hành và khắc phục lỗi thường xảy ra trên ô tô
  • Mô phỏng các hệ thống trên xe, giúp sinh viên học và hiểu trước thực hành trên xe thực tế
  • Có thể mô phỏng trạng thái, đặc tính và lỗi không thực hành trên xe ngoài thực tế.

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp