Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Bộ thí nghiệm mô phỏng hệ thống Điện - Điện tử trên xe hơi

Bộ thí nghiệm mô phỏng hệ thống Điện - Điện tử trên xe hơi

  • Lý thuyết và khảo sát các mạch điện tử phức tạp trong các dòng xe hiện đại, bằng các quan sát tín hiệu, tín hiệu hiển thị, đo lường và phân tích kết quả đo
  • Chẩn đoán và tìm các lỗi trên hệ thống
  • Mỗi panel gồm các chương trình mô phỏng đa dạng và giáo trình học kèm theo.

 

Panel điều khiển và đo lường chính, gồm đồ họa mô phỏng, LCD, chức năng điều khiển và đo lường.

Kết nối với module thí nghiệm 


  • Các panel mô phỏng

 


 

Hệ thống điều hòa trên xe

 

Hệ thống nhún của xe


 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp