Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ THÔNG MINH

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ THÔNG MINH

1. Bộ thí nghiệm Hệ thống chống trộm 

2.  Bộ thí nghiệm Hệ thống báo cháy

3.  Bộ thí nghiệm Hệ thống phát hiện có người và chuyển động trong phòng

4.  Bộ thí nghiệm điều khiển hệ thống điện trong gia đình thông qua điện thoại

5.  Bộ thí nghiệm Điều khiển hệ thống đèn cầu thang

6.  Bộ thí nghiệm điều khiển hệ thống khí trong gia đình

7.  Bộ thí nghiệm phát hiện âm thanh và chuyển động trong phòng, điều khiển ngõ ra các module báo động 8. Bộ thí nghiệm điều khiển độ sáng 
9.  Bộ thí nghiệm điều khiển đóng cửa  10.  Bộ thí nghiệm điều khiển nhiệt độ 
11.  Bộ thí nghiệm điều khiển hệ thống an toàn 12.  Bộ thí nghiệm màn hình cảm ứng và timer
Bàn thí nghiệm

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp