Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

Bộ thí nghiệm truyền thông không dây Wireless

Bộ thí nghiệm truyền thông không dây Wireless

 • Bộ thí nghiệm truyền thông không dây kỹ thuật số được thiết lập trên hệ thống truyền thông kỹ thuật số hiện đại cùng với giao diện trực tiếp của Matlab thông qua cổng truyền tốc độ cao USB với máy tính
 • Bộ thí nghiệm cung cấp tối đa và hoàn chỉnh trong việc học về các khái niệm về truyền thông kỹ thuật số, bao gồm kỹ thuật điều biến số, sự cân bằng thông, khái niệm về bộ lọc, nền tảng cơ bản về CDMA, GSM...
 • Cùng với giao diện Matlab có thể tạo ra tín hiệu theo yêu cầu và vượt qua nó là thông qua máy phát và máy thu cung cấp thông tin thực tế của hệ thống truyền thông không dây.
Bài thí nghiệm:
 • Liên kết băng thông truyền thông kỹ thuật số
 • Biểu đồ sự biến điệu vuông pha:
  • QPSK (Pha và tần số thiết lập)
  • Vẽ chòm điểm
  • Thuật toán phục hồi sóng mang.
 • Kỹ thuật cân bằng thích ứng
 • Nền tảng cơ bản của DS-CDMA
 • Nến tảng cơ bản của OFDM.

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện