Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Bộ thí nghiệm truyền thông cáp quang cơ bản

Bộ thí nghiệm truyền thông cáp quang cơ bản

Xuất xứ:
BENCHMARK
Bộ thí nghiệm OFT (Optical Fibre Training Kit)
  • Là một bộ kit linh hoạt và hiệu quả được dùng cho mục đích thí nghiệm và đào tạo
  • Thực hành với các khái niệm về các công nghệ tiên tiến trong truyền dẫn quang
Nội dung thí nghiệm:
  • Các bài thí nghiệm về cáp quang
  • Bài thí nghiệm Bộ Ghép Kênh và Truyền Thông Số
  • Giao tiếp kênh đồng bộ 8kbps
  • Giao tiếp kênh đồng bộ 64kbps
  • Giao tiếp kênh đồng bộ 256kbps
  • Giao tiếp kênh đồng bộ dưới mức 8 kbps
  • Giao tiếp kênh không đồng bộ sử dụng trong lấy mẫu
  • Giao tiếp kênh không đồng bộ sử dụng vòng lặp.

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp