Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Thiết bị kiểm tra cho nghành cấp thoát nước

Thiết bị kiểm tra cho nghành cấp thoát nước

Model: RD SERIES
Xuất xứ:
RADIODETECTION
   
Thiết bị dò tìm rò rỉ cầm tay cho đường ống nhỏ
 
Model: RD 542
NSX: Anh
 
 
 
   
Thiết bị dò tìm rò rỉ cầm tay cho đường ống lớn
 
Model: RD 545
NSX: Anh
 
 
   
Thiết bị phát hiện rò rỉ
 
Model: RD 546
NSX: Anh
 
 
 
   
Hệ thống phát hiện rò rỉ bằng tương quan tiếng ồn
 
Model: RD 533
NSX: Anh
 
 
    Thiết bị định vị rò rỉ (đánh đấu bằng khí)
 
Model: RD 560
NSX: Anh
 
 
    Hệ thống ghi lưu trữ tiếng ồn rò rỉ không dây
 
Model: RD 521
NSX: Anh
 
 
 
    Hệ thống ghi lưu trữ áp lực nước
 
Model: RD 522
NSX: Anh
 
 
    Thiết bị định vị đường ống nước ngầm
 
Model: RD 550
NSX: Anh
 
 
    Thiết bị phát hiện và định vị vị trí đường ống nước ngầm
 
Model: RD 8000
NSX: Anh
 
 
    Hệ thống robot kiểm tra đường ống
 
NSX: Anh

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp