Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ ĂNG TEN

PHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ ĂNG TEN

   
Bộ thí nghiệm Ăng ten 2
 
Mô tả:
 • Bộ thí nghiệm bao gồm một hộp chính, một thùng chứa các ăng ten, phụ kiện và các bài thí nghiệm
 • Hộp chính bao gồm: nguồn cung cấp, bộ phát sóng RF, bộ phát tín hiệu kiểm tra âm thanh, đầu ghép nối trực tiếp, đo công suất, slot line/matching stub, bộ đo góc
 • Các bộ phận bao gồm: ăng ten đồng trục, bộ Kit ăng ten ( lưỡng cực, lưỡng cực gấp, Yagi/UDA, vòng, vertical end fed, horizontal end fed) một bộ đầu dò và các phụ kiện yêu cầu khác.
 
 
 
   
Bộ thí nghiệm Ăng ten 3
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Định luật nghịch đảo bình phương trong lan truyền
  • Đồ thị bức xạ của một omni và ăng ten định hướng
  • Sự phân cực của ăng ten tròn, thẳng và ngang
  • Phân biệt sự phân cực của ăng tròn và thẳng
  • Ăng ten cộng hưởng và không cộng hưởng
  • Tính thuận nghịch của ăng ten
  • Sự phân phối dòng của ăng ten
  • Các thông số của ăng ten
  • Sự cộng hưởng của ăng ten, VSWR và độ rộng băng thông sử dụng bộ ghép định hướng và điều chỉnh của ăng ten
  • Truyền thông am thanh sử dụng ăng ten.
 
 
   
Bộ thí nghiệm Ăng ten 5
 
Mô tả:
 • Bài thí nghiệm:
  • Nguyên lý cơ bản của ăng ten
  • Thông số của ăng ten
  • Kỹ thuật làm thích ứng trở kháng của ăng ten
  • Thực hành thiết kế ăng ten
  • Kỹ thuật đo lường ăng ten
  • Sử dụng công cụ phần mềm
  • Sử dụng kỹ thuật đo lường.
 
 
   
Bộ thí nghiệm Ăng ten vi băng (Microstrip Antenna)
 
Mô tả:
 • Bài thí nghiệm về đồ thị có cực- mặt E và H
 • Bài thí nghiệm về Cartesian Plots- mặt E và H
 
 
   
Bộ thí nghiệm về Ăng ten và Sóng
 
Mô tả:
 • Bài thí nghiệm về đặc tính của ăng ten
 • Bài thí nghiệm đặc tính của ăng ten lưỡng cực
 • Bài thí nghiệm đặc tính của ăng ten Yagi
 • Bài thí nghiệm đo đồ thị bức xạ của ăng ten
 • Bài thí nghiệm về đặc tính lan truyền trong truyền thông di động
 • Bài thí nghiệm về fadin ( trễ pha, suy giảm công suất, đa đường)
 • Bài thí nghiệm về sóng chuẩn
 • Bài thí nghiệm về trì hoãn thời gian
 • Bài thí nghiệm về tần số Doppler
 • Bài thí nghiệm mô phỏng truyền thông di động lan truyền trong môi trường
 • Bài thí nghiệm suy giảm do lan truyền và kiểu lan truyền.
 
 
   
Bộ thí nghiệm về giao thoa và tương thích điện tử (EMI 7EMC)
 
Mô tả:
 • Bài thí nghiệm:
  • Các nguồn nhiễu điện từ
  • Nguyên tắc cơ bản của EMC
  • Thực hành thiết kế trên PCB
  • Tiêu chuẩn và quy định của EMC
  • Tuân thủ tiêu chuẩn và đo lường
  • Sử dụng kỹ thuật đo lường.
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện