Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY

   
Bộ thí nghiệm hệ thống nhúng không dây (Wireless Embedded Training System )
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Giới thiệu về hệ thống mạng không dây  
  • Tìm hiểu về PIC Microcontroller
  • Tìm hiểu và cài đặt chương trình máy chủ, các nguyên lí cơ bản.
  • Tìm hiểu về Bluetooth
  • Thí nghiệm về mạng không dây cơ bản
  • Thí nghiệm các cách kết nối của thiết bị mạng không dây
  • Thí nghiệm về truyền thông dữ liệu không dây
  • Thí nghiệm  truyền thông tiếng nói không dây
  • Thí nghiệm điều khiển mạng không dây cơ bản
  • Các bài thí nghiệm  ứng dụng của mạng không dây
  • Điều khiển động cơ DC/ bước từ xa
  • Điều khiển hệ thống điện từ xa
  • Điều khiển dòng điện từ xa
  • Điều khiển từ xa tới cảm biến hồng ngoại, cảm biến tiếp xúc, cảm biến sóng siêu âm, cảm biến độ âm, cảm biến áp suất.
 
 
 
   
Bộ thí nghiệm Bluetooth Telecom
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Giới thiệu về kĩ thuật Bluetooth
  • Cài đặt và các chương trình ứng dụng
  • Phần cứng
  • TN1.  Nguồn cung cấp
  • TN2.  Giao diện kết nối
  • TN3. Codec
  • TN4.  RF Module
  • Giám sát các giao thức Bluetooth
  • Truy vấn và khởi tạo HCI
  • Cách kết nối HCI
  • Ngắt HCI
  • HCI Data Transmission
  • Kết nối L2CAP
  • Ngắt kết nối L2CAP
  • Truyền dữ liệu L2CAP
  • Kết nối giao thức RFCOMM
  • Ngắt kết nối RFCOMM
  • Truyền dữ liệu RFCOMM
  • Truyền dữ liệu giữa SDP khách và chủ
  • Mô phỏng các giao thức Bluetooth
  • Mô phỏng ngăn xếp giao thức
  • Giám sát sự phân chia các tập tin chương trình.
 
 
   
Bộ Kit thực tập phát triển Bluetooth
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Bài thí nghiệm giới thiệu công nghệ bluetooth
  • Bài thí nghiệm chương trình hướng dẫn và lắp đặt mô phỏng: Chatting, Voice comm., FTP(File Transfer Protocol)
  • Bài thí nghiệm cài đặt kết nối: UART, USB, SPI
  • Bài thí nghiệm phép đo phần cứng I: truyền thông mã PCM, truyền thông dữ liệu
  • Bài thí nghiệm phép đo phần cứng II: phổ năng lượng tần số audio, lựa chọn nguồn (Pin, USB, Adaptor)
  • Bài thí nghiệm xử lý tín hiệu I
  • Bài thí nghiệm xử lý tín hiệu II
  • Bài thí nghiệm ứng dụng I: điều khiển các cổng vào ra, mã hóa truyền tập tin
  • Bài thí nghiệm ứng dụng II: truyền thông sử dụng cổng truyền Headset và Audio
  • Bài thí nghiệm ứng dụng III: truyền thông mạng giữa các thiết bị bluetooth.

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện