Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ

PHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ

   
Bộ thí nghiệm nguồn phát tín hiệu điều chế biên độ
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Nghiên cứu máy phát AM dải biên kép
  • Nghiên cứu máy phát AM dải biên đơn
  • Truyền tiếng nói cung truyền tín hiệu DSB/SSB AM
  • Hiệu ứng khi chèn lỗi.
 
 
   
Bộ thí nghiệm thực tập giải điều chế biên độ
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Nghiên cứu bộ nhận AM dải biên kép sử dụng đường bao diode
  • Nghiên cứu bộ nhận AM dải biên đơn sử dụng bộ tách sóng nhân
  • Nghiên cứu về tần số ảnh
  • Nghiên cứu về sự chọn lọc và sự chọn lọc của bộ nhận
  • Nghiên cứu về sự điều chỉnh của bộ nhận
  • Thu nhận giọng nói sử dụng bộ nhận DSB/ SSB AM
  • Hệ số công tắc lỗi
 
 
   
Bộ thí nghiệm thực tập truyền/nhận tín hiệu FDM
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Nghiên cứu đáp ứng tần số của lọc thông băng
  • Nghiên cứu bộ điều chế DSB
  • Nghiên cứu về hoạt động của bộ dồn kênh phân chia tần số
  • Nghiên cứu bộ giải điều chế DSB
  • Nghiên cứu vê hoạt động của bộ tách kênh phân chia tần số
  • Hiệu ứng của công  tắc lỗi
  • Nghiên cứu vê truyêng thông tiếng nói thông qua FDM (chọn thêm).
 
 
 
   
Bộ thí nghiệm thực tập phát sóng và điều biến tần số
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Bộ điều biến biên độ
  • Bộ giải điều biến biên độ
  • Bộ điều biến giải biên đơn (SSB)
  • Bộ điều biến tần số
  • Bộ giải điều biến tần số
  • Bộ điều biến pha
  • Sự thay đổi tần số.

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp