Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM QUANG HỌC

PHÒNG THÍ NGHIỆM QUANG HỌC

   
Nghiên cứu các định luật đối với thấu kính và các dụng cụ quang học
 
Mô tả:
  • Xác định tiêu cự của 2 thấu kính lồi bất kỳ bằng cách đo khoảng cách ảnh và vật
  • Xác định tiêu cự của thấu kính lồi và tổ hợp một thấu kính lồi và một thấu kín.h lõm bằng cách sử dụng phương pháp Bessel.
 
 
 
   
Giao thoa ánh sáng
 
Mô tả:
  • Xác định bước sóng của ánh sáng giao thoa qua gương Fresnel và lưỡng lăng kính Fresnel.
 
 
   
Chiết suất của không khí và CO2 với giao thoa kế Michelson
 
Mô tả:
  • Xác định chiết suất của khí CO2 và không khí.
 
 
 
   
Nhiễu xạ qua một khe và nguyên lý bất định Heisenberg
 
Mô tả:
  • Tính sự phân bố cường độ vân nhiễu xạ Fraunhofer qua khe đơn .Tìm độ cao của vị trí cực đại và cực tiểu thao công thức nhiễu xạ Kirchhoff và sos ánh với kết quả thực nghiệm
  • Tính sự bất định của động lượng từ các vân nhiễu xạ qua các khe đơn có độ dày khác nhau và nghiệm lại nguyên lý bất định Heisenberg.
 
 
   
Sự phân cực qua bản phần tử sóng
 
Mô tả:
  • Đo cường độ ánh sáng phân cực phẳng thay đổi theo vị trí của bản phân cách
  • Xác định sự phụ thuộc của cường độ ánh sáng phía sau bản phân tích vào góc giữa trục quang học của bản ¼ bước sóng và bản phân tích
  • Làm thí nghiệm với 2 bản ¼ bước sóng.

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện