Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

BỘ THỰC TẬP HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

BỘ THỰC TẬP HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

   
Bài thí nghiệm thực tập về mạng LAN-1
 
Mô tả:
 • Bài thí nghiệm:
  • Nghiên cứu về cầu hình mạng lưới
  • Nghiên cứu về mạng cục bộ Ethernet và Wireless
  • Nghiên cứu về mã hóa và giải mã dữ liệu
  • Cài đặt và nghiên cứu giao thức ngừng và đợi
  • Cài đặt và nghiên cứu giao thức Go back to N
  • Cài đặt và lựa chọn giao thức Selective Repeat
  • Nghiên cứu về giao thức Token Ring & Token Bus
  • Nghiên cứu giao thức sliding window protocol
  • Nghiên cứu giao thức CSMA / CA , CSMA / CA.
 
 
 
   
Bài thí nghiệm thực tập về mạng LAN-2
 
Mô tả:
 • Bài thí nghiệm
  • Bộ thí nghiệm dùng để quan và đo lường trạng thái hoạt động của mạng LAN
  • Lớp MAC: ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA,  Token Bus, Token Ring, Star
  • Lớp liên kết dữ liệu: Stop-and-Wait, Sliding Window – Go-Back-N and  Sliding Window – Selective-Repeat
  • Sử dụng cấu hình tốc đọ truyền dữ liệu: – 8, 16, 32, 64,128, 256, 512 Kbps, 1Mbps
  • Sử dụng phần mềm cung cấp có thể lập trình trên thư viện của phần mềm.
 
 
   
Bài thí nghiệm thực tập về mạng LAN-3
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Thiết lập mạng từ 2 đến 8 máy tính sử dụng Hub và cáp thẳng ( WIN XP)
  • Thiết lập mạng giữa 2 máy tính không sử dụng Hub sử dụng cáp chữ thập ( WIN XP)
  • Kết nối mạng đa Hub ( WIN)
  • Thiết lập mạng giữa hai máy tính sử  cổng song song kết nối cáp trực tiếp (WIN 98)
  • Thiết lập mạng giữa 2 máy tính sử dụng cổng nối tiếp kết nối cáp trực tiếp ( WIN 98).
 
 
 
   
Phần mềm mô phỏng mạng LAN
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Nghiên cứu về nền tảng cơ bản của mạng Lan
  • Nghiên cứu về kiểu truyền dữ liệu
  • Tạo nên mạng LAN với các giao thức khác nhau
  • Mô phỏng đặc tính của các giao thức CSMA/CA, CSMA/CD, Token-Bus và Token-Ring
  • Nghiên cứu dò tìm lỗi và mã hóa
  • Nghiên cứu kiến trúc của Switch và truyền dữ liệu trong Switch
  • Nghiên cứu sự phân chia địa chỉ
  • Nghiên cứu giao thức liên kết trong Router.
 
 
   
Hệ thống tổng đài I
 
Mô tả:
 • Hệ thống tổng đài bao gồm các thiết bị sau:
 1. Hệ thổng tổng đài
  • Tủ tổng đài và các phần mềm tổng đài
  • Card với hệ thống tổng đài 1 và IP media gateway
  • Card trung kế E1-R2 hỗ trợ 2 kênh
  • Card trung kế ISDN 2B+D hỗ trợ 4 kênh
  • Card trung kế analog hỗ trợ 8 kênh
  • Card conference
  • Card trung kế ISDN 30B+D hỗ trợ 1 kênh
  • Card máy nhánh analog hỗ trợ 32 kênh
  • Card máy nhánh digital hỗ trợ 16 kênh
  • Card trung kế E&M hỗ trợ 4 kênh
  • Cáp và phụ kiên
  • Modem lập trình từ xa
  • Hệ thống voice guides
 2. License cho điện thoại
 3. Hệ thống voice mail
 4. Hệ thống contact centẻ
 5. Hệ thống phần mềm quản lý tính cước omnivista 4760
 6. Hệ thống điện thoại digital
 7. Điện thoại IP
 8. Điện thoại DECT (base station).
 
 
   
Hệ thống tổng đài – IP MEDIA GATEWAY
 
Mô tả:
 1. Hệ thống tổng đài
  • Tủ IP MEDI GATEWAY
  • Card máy nhánh digital 8 port
  • Card máy nhánh digital 16 port
  • Card máy nhánh analog 16 port
  • Hệ thống INTEGRATED ATTENDANT và Voice Guie
 2. Hệ thống attendant console
 3. Điện thoại digital.
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp