Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

MODULE THÍ NGHIỆM LINH HOẠT

MODULE THÍ NGHIỆM LINH HOẠT

   
Mô hình cân bằng và phân loại sản phẩm
 
Model: TL-FA-5
NSX: Ấn Độ
Mô tả:
 • Hệ thống bao gồm module băng tải mà trên đó nó vận chuyển các bình chứa kim loại và không phải kim loại có chiều cao cố định.
 • Sử dụng cánh tay robot Scara
 • Mục đích thực tập :
 • Có kiến thức và ứng dụng :
 • Giao diện và kĩ thuật lập trình PLC
 • Khí nén và điện khí nén
 • Kĩ thuật cảm biến
 • Lập trình Robot cơ bản
 • Điều khiển đo lường và kiểm tra chất lượng
 • Thiết kế hệ thống tự động.
 
 
 
   
Mô phỏng dây chuyền đóng chai
 
Model: TL-FA-6
NSX: Ấn Độ
Mô tả:
 • Bottling/Packaging System là hệ thống mô phỏng nhà máy đóng chai thu nhỏ .
 • Hệ thống có thể trang bị thêm một cảm biến màu và module làm đầy chai và đóng nắp cho 2 loại vật liệu
 • Mục đích thực tập :
  • Có kiến thức và ứng dụng :
  • Giao diện và kĩ thuật lập trình PLC
  • Khí nén và điện khí nén
  • Kĩ thuật cảm biến
  • Điều khiển Robot cơ bản
  • Điều khiển đo lường và kiểm tra chất lượng.
 
 
   
Hệ thống kiểm tra và cân sản phẩm
 
Model: TL-FA-7
NSX: Ấn Độ
Mô tả:
 • Hệ thống mô phỏng dây chuyền kiểm tra và cân sản phẩm.
 • Mục đích thực tập :
  • Có kiến thức và ứng dụng :
  • Giao diện và kĩ thuật lập trình PLC
  • Khí nén và điện khí nén
  • Kĩ thuật cảm biến
  • Lập trình Robot cơ bản
  • Điều khiển đo lường và kiểm tra chất lượng
  • Thiết kế hệ thống tự động.
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp