Tiếng việt English
Webmail Hotline: 0911 54 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ HỌC

PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ HỌC

   
Phép đo chiều dài
 
Mô tả:
  • Thí nghiệm thước kẹp có du xích
  • Thí nghiệm vi kế
  • Thí nghiệm với cầu kế.
 
 
 
   
Phép đo lực
 
Mô tả:
  • Thí nghiệm Cộng và phân tích lực
  • Thí nghiệm Cộng và phân tích đường truyền lực
 
 
   
Thí nghiệm suất đàn hồi
 
Mô tả:
  • •Thí nghiệm xác định đường cong đặc tính của áp kế
  • •Thí nghiệm xác định sự uốn cong của các thanh kim loại dẹt phụ thuộc vào : lực, độ dày, độ rộng, khoảng cách giữa các điểm tác dụng
  • •Thí nghiệm xác định suất đàn hồi của thép, nhôm, đồng
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hãng đại diện