Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Thiết bị bơm áp lực bằng tay

Thiết bị bơm áp lực bằng tay

- Bơm áp lực khí
- Phạm vi đo -0,8 đến 40 Bar

 


- Bơm áp lực dầu.
- Phạm vi đo: 0 đến 700 Bar

- Bơm áp lực dầu hoặc khí
- Phạm vi đo:

       -0,95 to 0 Bar
       0 - 60 bar (Khí)
       0 -700 bar (Dầu sử dụng thêm bình chứa)                    
                                            

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp