Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Đồng hồ hiển thị

Đồng hồ hiển thị

- Đồng hồ hiển thị áp lực dạng số
- Tiết kiệm

- Phạm vi đo: 1-1000 Bar
- Độ chính xác:  ±0.2%

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp