Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất

Thiết bị Calib áp suất

-    Phạm vi đo: 0 – 10/40/250 Bar
-    Độ chính xác: ±0.6% FS
-    Độ phân giải 0.1 Bar

 

- Phạm vi đo: 0 – 300 Bar
- Độ chính xác: ±0.2% FS
- Độ phân giải: 10000 div

 

Loại máy xách tay

- Phạm vi đo: 10-1200 Bar
- Độ chính xác: 0.03 %
- Phạm vi đo: 
  • 0,8 to 1200 Bar
  • 0,8 to 40 Bar
  • 0,95 to 60 Bar
  • 0 to 700 Bar
 

Loại máy xách tay

- Kết nối RS232
- Cho phép lưu trữ dữ liệu.
- Gắn thêm vào 1 bơm.
- Cảm biến áp lực ngoài được kết nối tăng thêm độ linh động.
- Phạm vi đo: -0.8-1200 Bar
- Độ chính xác: 0.03%

Pham vi đo:

-0,8 to 1200 Bar
-0,8 to 60 Bar
-0 to 700 Bar

 

Loại máy xách tay

- Kết nối RS232
- Cho phép lưu trữ dữ liệu.
- Cảm biến áp lực ngoài được kết nối tăng thêm độ linh động.                              
- Phạm vi đo: 0-700 Bar
- Độ chính xác: ±0.03%

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp