Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG HỌC

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG HỌC

   
Dãn nở nhiệt của chất rắn và chất lỏng
 
Mô tả:
  • Nghiên cứu sự dãn nở của khối Ethylaxetat(C4H8O2), cồn pha metanola, dầu oliu, glyceron và nýớc thay đổi theo nhiệt độ sử dụng picnometer
  • Nghiên cứu sự nở dài của đồng, sắt, đồng thau, nhôm, thủy tinh duran và thạch anh thay đổi theo nhiệt độ sử dụng dãn nở kế.
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp