Tiếng việt English
Webmail Hotline: +849 1154 1188

PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG SỐ

PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG SỐ

   
Lấy mẫu tín hiệu tương tự và tái tạo tín hiệu
 
 
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Nguyên lý lấy mẫu và tái tạo tín hiệu tương tự
  • Hiệu ứng của các tần số lấy mẫu khác nhau
  • Hiệu ứng của các chu kỳ tần số lấy mẫu khác nhau
  • Nghiên cứu mạch lọc thông thấp butterworth bậc 2 và 4
  • Hiệu ứng khi chèn lỗi
  • Truyền thông tiếng nói ( chọn thêm).
 
 
 
   
Điều chế và giải điều chế BPSK/DPSK và DEPSK
 
Mô tả:
 • Bài Thí Nghiệm:
  • Nguyên lý của kỹ thuật điều chế số cải tiến
  • Mã dữ liệu vi sai
  • Kỹ thuật điều chế và giải điều chế nhị phân PSK
  • Kỹ thuật điều chế và giải điều chế DPSK
  • Kỹ thuật điều chế và giải điều chế DEPSK
  • Hiệu ứng của công tắc lỗi
  • Quan sát hiệu ứng nhiễu trong sơ đồ chòm sao.
 
 
   
Bộ thí nghiệm viễn thông DATEX sử dụng NI ELVIS II
 
Mô tả:
 • Bài thí nghiệm:
  • Điều biến biên độ (AM)
  • Dải biên kép (DSB), dải biên đơn (SSB)
  • Điều biến pha
  • Điều biến tần số (FM)
  • Điều biến biên độ xung (PAM)
  • Điều biến độ rộng xung (PWM)
  • Bộ điều biến mã xung (PCM)
  • Bộ đa hợp phân chia thời gian (PCM-TDM)
  • Điều biến dịch tần số (FSK)
  • Điều biến dịch tín hiệu biên độ
  • Điều biến dịch pha nhị phân
  • Truyền tiếng nói và thông tin âm tần
  • Khóa dịch pha vi sai
  • Tổng hợp tần số với PLL
  • Hiển thị phổ của chuỗi mã giả ngẫu nhiên.
 

 

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp